Ouders zijn altijd welkom

Niet alleen kinderen, maar ook ouders willen we met open armen verwelkomen bij De Molenketjes. Ouders worden gewaardeerd als eerste opvoeder van hun kind. In dialoog proberen we steeds oog te hebben voor hun opvoedingsidealen en maatschappelijke en culturele waarden. We vinden het van groot belang dat ouders de zorg voor hun kind in alle vertrouwen aan onze medewerkers kunnen overlaten. Ouders ervaren zo dat groepsopvang een aanvulling is op de opvoeding thuis met andere ervaringen en uitdagingen voor hun kind.

Door goede contacten en communicatie met de ouders, willen we dat ouders voelen dat ze er niet alleen voorstaan. ouders en begeleiders zijn partners in de opvoeding en leren elkaar daartoe kennen en waarderen. De kinderopvang is zo niet alleen de plaats waar hun kind overdag opgevangen wordt, maar ook een plek waar ouders in contact komen met medewerkers die hun kind goed kennen en/of met wie ze zorgen en vragen kunnen delen. De mening van ouders over het reilen en zeilen in de opvang nemen we ter harte.

Er wordt in elke deelwerking actief gezocht naar mogelijkheden om ouders deel te laten hebben aan de werking in de opvang. We zetten aangepast aan elke deelwerking met plezier onze deur open voor ouders. De opvang wordt zo ook een plek waar ouders andere ouders kunnen ontmoeten.