Categorie: Pedagogische visie

De pedagogische visie van De Molenketjes is een leidraad in de dagelijkse werking voor alle medewerkers. Ze is gebaseerd op de algemene missie en visie van de organisatie en het Pedagogisch Raamwerk van Kind en Gezin.

Voor elke deelwerking wordt de pedagogische visie vertaald in pedagogische werkplannen voor de dagelijkse praktijk. door op onze website regelmatig een pedagogisch thema in de kijker te zetten willen we medewerkers, ouders, en andere geïnteresseerden een inkijk geven in onze werking.

Een fijne plek voor elk kind

De Molenketjes wil een fijne plek zijn voor alle kinderen met en voor wie we werken. Een plek waar kinderen graag komen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek die prikkelt, waar kinderen de tijd vergeten en kunnen opgaan in hun spel en activiteiten. Pas als kinderen zich veilig en geborgen voelen, zijn …

Lees meer

Ouders zijn altijd welkom

Niet alleen kinderen, maar ook ouders willen we met open armen verwelkomen bij De Molenketjes. Ouders worden gewaardeerd als eerste opvoeder van hun kind. In dialoog proberen we steeds oog te hebben voor hun opvoedingsidealen en maatschappelijke en culturele waarden. We vinden het van groot belang dat ouders de zorg voor hun kind in alle …

Lees meer

De buurt is nooit ver weg

Onze Molenketjes-opvang zijn geen eilandjes op zich. We gaan regelmatig op stap in de buurt van het kinderdagverblijf of de opvanglocatie en maken zo deel uit van het lokale leven. Kinderen leren zo het Molenbeek waarin ze opgroeien kennen. Anderzijds maken we ons op die manier ook graag zichtbaar voor ouders en gezinnen in de …

Lees meer

Competente medewerkers

Geen kwalitatieve opvang zonder goed opgeleid, ervaren en tevreden personeel. We willen onze kinderbegeleiders ondersteunen in hun dagelijkse praktijk om kwalitatieve opvang te realiseren. Via regelmatig teamoverleg, reflectie-momenten, interne en externe studiedagen, coaching van en functioneringsgesprekken met medewerkers creëren we tijd en ruimte om medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke groei.

Lees meer