Tarieven

Forfaitair (vanaf 3 aanwezigheden per maand)

Opvangmoment Forfaitair bedrag/maand
Ochtendopvang 5 euro
Avondopvang 10 euro
Woensdagnamiddag 10 euro

Minder dan 3 keer per maand aanwezig?

Als een kind minder dan drie keer per maand aanwezig is in een bepaald opvangdeel (vb. ochtend), betaalt u:

  • 1 euro/ aanwezigheid in de ochtendopvang
  • 2 euro/aanwezigheid in de avondopvang
  • 5 euro/ aanwezigheid op woensdagnamiddag

Schoolvrije dagen

 3,5 euro per schoolvrije (halve) dag. Meer specifiek gaat het om pedagogische studiedagen. Op deze dagen wordt er geen catering aangeboden.

Sociaal tarief

  • Het plafond  om van het sociaal tarief te genieten bedraagt 26493,48 euro (bruto belastbaar inkomen). Het gezin (alle inwoners met een inkomen, dus ook grootouders, volwassen broers en zussen van het kind alsook aanverwante personen die op hetzelfde adres wonen) waarvan het gezamenlijk inkomen niet boven dit plafond ligt geniet van 50 % korting op alle tarieven.

Het aanslagbiljet voor personenbelasting dat moet afgeleverd worden door de ouders heeft betrekking op het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van twee voorafgaandelijke jaren aan het lopende boekjaar.

 Bovengenoemd bedrag kan geïndexeerd worden.

Het sociaal tarief wordt u toegekend  vanaf de maand waarin de formulieren bezorgd zijn aan De Molenketjes vzw. Indien u reeds een aanvraag voor een sociaal tarief deed voor onze speelweken, dan zal dit ook automatisch toegepast worden voor de opvang.

Attesten voor de aanvraag van een sociaal tarief gelden vanaf 1 september van een nieuw schooljaar tot 31 augustus van het jaar daarop. U moet ons dus jaarlijks nieuwe documenten bezorgen.