Gezocht: nieuwe directeur De Molenketjes

De MOLENKETJES zoekt: Directeur (m/v/x)

De Molenketjes vzw organiseert een breed scala aan Nederlandstalige opvanginitiatieven voor kinderen van 0 jaar tot en met het 6e leerjaar in Sint-Jans-Molenbeek. Deze gemeentelijke vzw heeft momenteel vier kinderdagverblijven met een 113 vergunde kindplaatsen, zorgt voor de buitenschoolse opvang op zes verschillende locaties, organiseert erg succesvolle speelweken en participeert in Brede School Molenbeek (BroM, een netwerk van de 13 Nederlandstalige Molenbeekse basisscholen en partners).

In het DNA van de Molenketjes zijn buurtgerichtheid, participatie, toegankelijkheid en diversiteit cruciale bouwstenen.  De organisatie kan rekenen op een 80-tal medewerkers.

 1. DE FUNCTIE:

Als directeur van de Molenketjes vorm jij je een beeld van de hele werking, de grote en kleine initiatieven. Je neemt de rol van verbindingspersoon op: met het bestuur, met de scholen, met de gemeente, tussen de deelwerkingen en met de samenwerkingspartners.

Je zorgt ervoor dat al de deelwerkingen van de Molenketjes goed afgestemd en georganiseerd zijn en blijven. Je kan hierbij rekenen op een veelzijdig team. Je vertrouwt op de aanwezige expertise en werkt samen met het team aan de realisatie van visie en missie. Je inspireert en stimuleert de medewerkers om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen.

Als coach hou je de aandacht van medewerkers op de maatschappelijke impact en meerwaarde van de vzw en help je hen samen te werken. Verder weet je goed hoe de collega’s aan te sturen en de werking van de vzw wettelijk en financieel op peil te houden.

Je werkt gedreven aan de visie- en beleidsontwikkeling in nauw overleg met de raad van bestuur en je betrekt hierbij actief de vele stakeholders van de Molenketjes.

Je denkt sterk strategisch, maar je bent evengoed voldoende pragmatisch en praktisch om zaken gerealiseerd te krijgen. Door jouw zakelijk inzicht weet je opportuniteiten te benutten om de organisatie verder te bevorderen.

Als spil en aanspreekpunt van de vzw beweeg je je vlot en met de nodige diplomatie binnen een breder netwerk. Je bouwt duurzame contacten en relaties uit, je luistert naar de noden in het veld en weet diverse partners warm te maken voor nieuwe initiatieven die hieraan tegemoet komen. Samenwerking en een goede dienstverlening zijn belangrijk voor jou.

Samen met het bestuur ben je het gezicht van de vzw en geef je de Molenketjes stem en én plaats binnen de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Je waakt daarbij over de goede interne en externe communicatie.

 1. DE ORGANISATIE:

De Molenketjes stelt in totaal een 80-tal mensen tewerk (zie organigram). Het is op dit moment een financieel gezonde organisatie. Als directeur stuur je negen mensen rechtstreeks aan en rapporteer je aan de Raad van Bestuur. 

Je werkt voornamelijk in het hoofdkantoor (Ninoofsesteenweg 124A), maar je verplaatst je indien nodig ook naar de verschillende deelwerkingen en locaties.

 1. PROFIEL EN BELANGRIJKE COMPETENTIES
 • Je hebt een Masterdiploma in een relevante richting (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende positie, en bent dus vertrouwd met alle aspecten van een ‘sterk en wervend’ HR-beleid.
 • Je bent diplomatisch en een goede netwerker.
 • Je hebt kennis van de verschillende aspecten van het beheer van een onderneming. Ervaring met infrastructuurbeheer is een pluspunt.
 • Je hebt visie en kan zowel kleine als grote teams inspireren.
 • Je maakt sterke analyses en komt tot goede en duurzame oplossingen voor complexe problemen.
 • Je volgt de relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op, hebt zicht op belangrijke omgevingsfactoren en je kan die kennis aanwenden voor de eigen functie en voor het welzijn van de organisatie.
 • Je streeft naar vernieuwing met als doel de kwaliteit van de werking voortdurend te verbeteren en je kan ook anderen hiertoe inspireren en motiveren.
 • Je kan samen met je team de verwachtingen en noden van de diversiteit aan stakeholders in kaart brengen en je kan inspelen op hun (veranderende) vragen.
 • Je kan de brug slaan tussen de dagelijkse werking van de vzw, de bestuursorganen en de diversiteit aan stakeholders.
 • Je stelt de begroting op i.s.m. de raad van bestuur en je neemt het zakelijke beheer van de vzw voor je rekening.
 • Je heb oog voor nieuwe subsidiemogelijkheden of financiële bronnen.
 • Je initieert en onderhoudt samenwerkingsverbanden op sectoraal en intersectoraal vlak.
 1. WIJ BIEDEN:

Een voltijds contract van onbepaalde duur en verloning volgens PC 331, K3.

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.

 1. SOLLICITEREN?

Bezorg ons ten laatste op 29 oktober 2020 je motivatiebrief en cv. Dat kan via mail, via: efrans@demolenketjes.brussels

Het eerste sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op 10 november 2020.

Een meer gedetailleerde functieomschrijving en een uitgebreider competentieprofiel kan u opvragen via efrans@demolenketjes.brussels