Naar de markt

Kindjes van kinderdagverblijf Arion, deden samen met de kindbegeleiders hun boodschappen op de markt.