Buitenschoolse opvang – niet gemeentelijke scholen

Wat en wanneer?

De buitenschoolse opvang organiseert opvang:

  • ‘s ochtends, ’s avonds en op woensdagnamiddag
  • op schoolvrije dagen (vb. facultatieve verlofdag, pedagogische studiedag)

Voor wie?

  • voor de leerlingen van de Molenbeekse katholieke basisschool Paruck (kleuters) en Sint-Karel (lager

Activiteiten

Opvangtijd is vrije tijd. Daarom streven we naar evenwichtige invulling van de opvangtijd: vrij spel, creatieve en sportieve activiteiten en af en toe een uitstap of een workshop op woensdagnamiddag.

Opvangteam