Opvanglocatie De Boomhut

Imane Bentaha, hoofdopvangbegeleidster van opvang De Boomhut is de persoon bij wie u terecht kan als u vragen heeft. Je kan haar contacteren op het volgende nummer: 0490/14.20.68