Opvanglocatie Ket&co

Nadia El Allaoui, hoofdopvangbegeleidster van opvang Ket&co is de
persoon bij wie u terecht kan als u vragen heeft.
Je kan haar contacteren op het volgende nummer: 0490/14.20.65