Opvanglocatie Windroos

Salima Soussi, hoofdopvangbegeleidster van opvang Windroos is de
persoon bij wie u terecht kan als u vragen heeft. Je kan haar contacteren op het volgende nummer: 0490/14.20.69