Infobrieven opvang De Boomhut, De Knipoog, Ket&co, Paloke, Regenboog, Windroos

Aan de linkerkant van de infobrief kan u de opvanguren, de tarieven, de vrije dagen van de buitenschoolse opvang terugvinden. Elke opvanglocatie heeft ook een hoofdopvangbegeleidster bij wie u terecht kan. De contactgegevens van deze hoofdopvangbegeleidster vind u ook aan de linkerkant van de infobrief. 

De rechterkant van de infobrief geven de contactgegevens en datums weer van de speelweken (=schoolvakanties)