Inschrijving speelweken 2023-2024

De speelweken van de zomer zijn net voorbij en we denken alvast aan de inschrijvingsmomenten voor de speelweken van 2023-2024.

In het begin van het schooljaar wordt een infobrief uitgedeeld waarop u deze momenten (datums) kan raadplegen. Ook enkele weken voor de speelweek begint krijgt u van ons een infobrief via de scholen.
 
!Let op! Enkel ouders van scholen Paloke, De Knipoog, De Boomhut, Sint-Karel, Ket&co, Windroos, Regenboog krijgen deze infobrief. Dit zijn de scholen waar vzw De Molenketjes buitenschoolse opvang organiseert.
 
Ouders waarvan hun kind(eren) op een andere school zit(ten) (bijvoorbeeld: Imelda, Sint-Martinus, Goede lucht, Unescoschool, Sint-Ursula, …) kunnen deze infobrief raadplegen op onze website en onze facebookpagina.
 
Kom zeker eens kijken op onze website: www.demolenketjes.be
 
Volgende inschrijvingsmomenten voor de speelweken van 2023-2024 zijn vastgelegd: